naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

KOMUNALNI DOPRINOS

Vezano uz obračun komunalnog doprinosa, a sukladno članku 77. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), te sukladno Službenom glasniku Grada Duga Rese 9/04, 7/11, 1/13, odluke 205. članak 4. propisano je da je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (fizička ili pravna osoba) dužna platiti u najviše 6 jednakih mjesečnih obroka u roku 6 mjeseci od dana dospijeća obveze plaćanja, uz uvjet da obrok ne iznosi manje od 1.000 kn.

U prilogu možete preuzeti informacijski obrazac za izračun visine komunalnog doprinosa prilikom gradnje novih objekata ili legalizacije postojećih objekata (NN86/12, 143/13) koji možete preuzeti ovdje.