Kultura

U provođenju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Gradsko vijeće Grada Duge Rese za svaku proračunsku godinu donosi  Program javnih potreba u kulturi, a kojime se osiguravaju sredstva za financiranje/sufinanciranje djelatnosti ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad, djelatnost  poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i poticanju kulturnog života, programe urbane kulture i kulture mladih,  programe međunarodne, međužupanijske i međugradske suradnje a s ciljem zadovoljavanje kulturnih potreba i interesa građana Duge  Rese.

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu može se preuzeti ovdje

Nositelj i organizatori kulturnih događaja u Gradu su Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa.

Pučko Otvoreno Učilište svoju djelatnost provodi kroz sljedeće programske aktivnosti:

prikazivanje kino filmova, organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa, organiziranje obrazovnih programa (tečajeva, programa osposobljavanja te verificiranih programa obrazovanja mladeži i odraslih), galerijsko-izložbenu djelatnost, informatičko opismenjavanje djece, mladeži i odraslih, javno informiranje, provođenje programa očuvanja i zaštite čovjekova okoliša i sl

U 2019. godini projektom opremanja i uređenja Učilišta kino dvorana u sklopu Učilišta opremljena je digitalnom kino opremom  čime su osigurani uvjeti za uspostavu redovitih projekcija od aktualnih kino naslova, projekcija za djecu pa do edukativnog filmskog ciklusa.

U narednom periodu planira se nastavak uređenja dvorane i to uređenje gledališta (nabava novih stolica i rekonstrukcija poda).

U predvorju učilišta uspostavljen je Demokratski rasadnik nastao kroz proces javnog savjetovanja sa građanima grada Duge Rese s namjerom rješavanja problema društvenog razvoja. Prostor je namijenjen djelovanju udruga, okupljanju građana i provođenju javnih događanja

U 2021. godini Pučko otvoreno učilište u suradnji s Gradom uspostaviti će Prostor za mlade u kojime će mladi moći adekvatno provoditi slobodno vrijeme.

KONTAKT PODACI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

ADRESA: Trg. sv. Jurja 3, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047/844-252
V.D. RAVNATELJA: Martina Tomić
E-MAIL: uciliste@ka.t-com.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.poudr.hr

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa svoju redovnu djelatnost provodi kroz nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe, izradu kataloga, bibliografija, biltena,  omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe.

Osim redovne djelatnosti Gradska knjižnica provodi programe promocija književnika i književnih djela, radionice na temu čitanja i učenja engleskog jezika, izložaba i okruglih stolova, predavanja i čitateljskog kluba. Kroz navedene programe nastoji se popularizirati književnost  domaćih autora, pružiti mogućnost djeci i ostalim korisnicima neposredan kontakt s piscima, upoznavati ih s kulturnom baštinom i običajima te razvijati čitalačke navike i nove spoznaje s područja zdravog življenja.

KONTAKT PODACI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE

ADRESA: Kasar 19, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047 / 841 491
RAVNATELJ: Mirjana Bašić, dipl.knjiž.
E-MAIL: knjiznica.duga.resa@ka.t-com.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.gkicdr.hr

U Gradu djeluju četiri udruge u kulturi  i to: Ženski pjevački zbor “Vila”, KUD Sv. Juraj, Limena glazba i Kunstbunker koji svojim nastupima i izvan Domovine svjedoče o bogatom kulturnom nasljeđu ovog kraja.

Grad Duga Resa  sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro putem redovnog godišnjeg javnog natječaja dodjeljuje sredstva udrugama koje imaju registrirano sjedište na području Grada Duge Rese i  koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice i to za redovnu djelatnost i provođenje programa kojima obogaćuju kulturnu ponudu Grada. Osim za redovne programe sredstva se udrugama putem natječaja dodjeljuju i za sufinanciranje programa/projekata apliciranih na natječaje fondova EU i drugih donatorskih natječaja, a čiji projekti nemaju osigurano100%-tno financiranje.

KONTAKT PODACI UDRUGA U KULTURI S PODRUČJA GRADA DUGE RESE 

NAZIV UDRUGE ADRESA OIB KONTAKT
1. Limena glazba Duga Resa Kasar 18 a, Duga Resa 53337808601
098/190-4444

ivan.petrunic3@gmail.com

2. Ženski pjevački zbor “Vila” Jozefinska cesta 32, Duga Resa

50854020768

 

047/842-552

ruzakrtic@gmail.com

3. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Kunstbunker” Duga Resa Stara cesta 71, Duga Resa 79282397098
099/400-2890

kunstbunker@gmail.com

4. KUD SV. Juraj Duga Resa Kasar 18 a, Duga Resa 95699296564
091/693-0780

kudsvjuraj.dugaresa@gmail.com