Mjesni odbori

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja grada u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad. Mjesni odbori su pravne osobe.

Na području Grada Duge Rese osnovano je sedamnaest mjesnih odbora i to:

MO Sveti Antun

Obuhvaća ulice Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica, Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička.

MO Vidanka

Obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja i sljedeće ulice: Tina Ujevića, bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja i dio ulice Nikole Tesle koja uključuje neparne kućne brojeve od broja 1 do 37.

MO Mrežnica

Obuhvaća ulice Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema, Inzl, Šetalište Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer.

MO Trešnjevka

Obuhvaća ulice Stara cesta, S. S. Kranjčevića, Tijesnu ulicu, Slavka Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića, Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorsku ulicu i dio ulice Nikole Tesle koja uključuje parne kućne brojeve od broja 2 do 18, Ulicu 137. brigade, trgove Trg hrvatskih mučenika, Trg kralja Tomislava i naselja Juranovo brdo i Sunčano naselje.

MO Stara Sela

Obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog i ulice Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka.

MO Varoš

Obuhvaća ulice Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića.

MO Gornje Mrzlo Polje

Obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje.

MO Donje Mrzlo Polje

Obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje.

MO Belajska Vinica

Obuhvaća naselje Belajska Vinica.

MO Pećurkovo Brdo

Obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo.

MO Sveti Petar

Obuhvaća naselja Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino.

MO Belavići

Obuhvaća naselja Belavići, Mrežničke Poljice, Mrežničko Dvorište i Mrežnički Galovići.

MO Dvorjanci

Obuhvaća naselja Dvorjanci, Kozalj Vrh i Mrežnički Venac.

MO Zvečaj

Obuhvaća naselja Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica i Novo Brdo.

MO Lišnica

Obuhvaća naselje Lišnica.

MO Petrakovo Brdo

Obuhvaća naselje Petrakovo Brdo.

MO Sveta Jelena

Obuhvaća naselja Bošt, Mrežnički Brig, Mrežnički Novaki, Cerovački Galovići i Mihalić selo.

 Kontakti mjesnih odbora

MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK ADRESA MOBITEL
1 TREŠNJEVKA JASMIN SARVAN TRG KRALJA TOMISLAVA 3 091/739-9707
2 VIDANKA KARMEN BANJAVČIĆ NASELJE CURAK 59 099/658-6260
3 MREŽNICA ŽELJKO BLAŠKOVIĆ NASELJE TUŠMER16 091/254-6259
4 ZVEČAJ DENIS LAUŠ ZVEČAJ 35 091/484-8817
5 SVETA JELENA MARIJAN PERUŠIĆ MREŽNIČKI BRIG 103 091/901-1339
6 BELAVIĆI BRANKO BIRŠIĆ GALOVIĆ SELO 30 099/818-7318
7 VAROŠ VLADIMIR SABLJARIĆ DR. A.STARČEVIĆA 15 098/759-616
8 GORNJE MRZLO POLJE TOMISLAV PERHARIĆ GORNJE MRZLO POLJE 3 098/396-234
9 DONJE MRZLO POLJE VJEKOSLAV NOVOSEL DONJE MRZLO POLJE 147 099/517-5719
10 BELAJSKA VINICA ZDRAVKO MOVRE BELAJSKA VINICA 23 047/849-161
11 PEĆURKOVO BRDO ZLATKO ŠUŠLJE PEĆURKOVO BRDO 6 091/592-9081
12 PETRAKOVO BRDO DAMIR PROTULIPAC PETRAKOVO BRDO26A 091/155-7482
13 STARA SELA SANJA KASUNIĆ FRANKOPANSKA 70A 099/794-0900
14 SVETI ANTUN MARKO BENIĆ JOZEFINSKA CESTA 59 095/350-9214
15 SVETI PETAR MARIO KAPELIĆ GRŠĆAKI 1 098/770-084
16 DVORJANCI MIRO BLAŠKOVIĆ VENAC MREŽNIČKI 19 091/767-9240
17 LIŠNICA IVAN TRBUŠČIĆ LIŠNICA 43 098/684-346