Mjesni odbori

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja grada u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad. Mjesni odbori su pravne osobe.

Na području Grada Duge Rese osnovano je sedamnaest mjesnih odbora i to:

MO Sveti Antun

Obuhvaća ulice Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica, Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička.

MO Vidanka

Obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja i sljedeće ulice: Tina Ujevića, bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja i dio ulice Nikole Tesle koja uključuje neparne kućne brojeve od broja 1 do 37.

MO Mrežnica

Obuhvaća ulice Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema, Inzl, Šetalište Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer.

MO Trešnjevka

Obuhvaća ulice Stara cesta, S. S. Kranjčevića, Tijesnu ulicu, Slavka Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića, Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorsku ulicu i dio ulice Nikole Tesle koja uključuje parne kućne brojeve od broja 2 do 18, Ulicu 137. brigade, trgove Trg hrvatskih mučenika, Trg kralja Tomislava i naselja Juranovo brdo i Sunčano naselje.

MO Stara Sela

Obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog i ulice Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka.

MO Varoš

Obuhvaća ulice Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića.

MO Gornje Mrzlo Polje

Obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje.

MO Donje Mrzlo Polje

Obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje.

MO Belajska Vinica

Obuhvaća naselje Belajska Vinica.

MO Pećurkovo Brdo

Obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo.

MO Sveti Petar

Obuhvaća naselja Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino.

MO Belavići

Obuhvaća naselja Belavići, Mrežničke Poljice, Mrežničko Dvorište i Mrežnički Galovići.

MO Dvorjanci

Obuhvaća naselja Dvorjanci, Kozalj Vrh i Mrežnički Venac.

MO Zvečaj

Obuhvaća naselja Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica i Novo Brdo.

MO Lišnica

Obuhvaća naselje Lišnica.

MO Petrakovo Brdo

Obuhvaća naselje Petrakovo Brdo.

MO Sveta Jelena

Obuhvaća naselja Bošt, Mrežnički Brig, Mrežnički Novaki, Cerovački Galovići i Mihalić selo.

 Kontakti mjesnih odbora

MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK ADRESA MOBITEL
1 TREŠNJEVKA DRAGO POLOVIĆ Sunčano naselje 11 098/246-222
2 VIDANKA KARMEN BANJAVČIĆ Naselje Curak 59 099/658-6260
3 MREŽNICA MARINKO MIHALIĆ Šetalište Tušmer 7 091/504-2659
4 ZVEČAJ MLADEN MATAKOVIĆ Donji Zvečaj 36b 098/863-251
5 SVETA JELENA DRAGO MATAKOVIĆ Mrežnički Brig 79a 098/192-5373
6 BELAVIĆI BRANKO BIRŠIĆ Galović Selo 30 099/818-7318
7 VAROŠ MIJO IVANIĆ Radićeva 83 098/680-128
8 GORNJE MRZLO POLJE IVANA LIVOJEVIĆ Gornje Mrzlo Polje 84 091/549-2921
9 DONJE MRZLO POLJE VJEKOSLAV NOVOSEL Donje Mrzlo Polje 147 099/517-5719
10 BELAJSKA VINICA ZDRAVKO MOVRE Belajska Vinica 23 047/849-161
11 PEĆURKOVO BRDO JOSIP BRNARDIĆ Pećurkovo Brdo 2 099/758-2255
12 PETRAKOVO BRDO NADA HALAR Petrakovo Brdo 6 098/160-6110
13 STARA SELA ANTON PROTULIPAC Karlovačka 4 092/254- 7524
14 SVETI ANTUN MARKO BENIĆ Jozefinska cesta 59 095/350-9214
15 SVETI PETAR BARBARA PERUŠIĆ Gorica 2 099/590-3121
16 DVORJANCI ZDRAVKO POŽAR Dvorjanci 34 091/583-2411
17 LIŠNICA GORAN ŠPEHAR Lišnica 1 091/916-9261