Nauči zdravlje UP.02.2.1.08.0028

esf lenta

Naziv korisnika: Grad Duga Resa

Naziv partnera: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa

Trajanje projekta: od 01. lipnja 2022. do 01. kolovoza 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 456.557,55 kuna (60.595,60 EUR)

Iznos bespovratnih sredstava: 456.557,55 kuna (60.595,60 EUR)

Kratki opis projekta: Projekt “Nauči zdravlje” osigurava bolji pristup programima prevencije te učenju načina samostalne brige o zdravlju stanovnika Duge Rese. Projektom će se istaknuti uzroci i posljedice debljine, važnost prevencije debljine, unapređenja zdravlja, poticanja pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti. Motivacija za projekt – dvije trećine odraslih osoba u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu i s tim povezana kronična oboljenja: kardiovaskularne bolesti, šećernu bolest tipa 2, kronične opstruktivne plućne bolesti, tumore i mentalne poremećaje.

Cilj projekta: Cilj projekta je promicanje zdravih navika i zdravlja povećanjem svijesti građana Duge Rese o važnosti prevencije pretilosti. Projektom će se istaknuti uzroci i posljedice debljine kao i važnost prevencije debljine, unapređenja zdravlja, poticanja pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kako bi se dovelo do smanjenja niza bolesti koje su usko povezane s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Grad Duga Resa će u suradnji sa partnerom Crvenim križem Duga Resa tijekom 14 mjeseci provesti 8 kampanja u sklopu projekta kojima će obuhvatiti sve dobne skupine te utjecati na povećanje svijesti o važnosti prevencije prekomjerne tjelesne težine te usvajanju zdravih navika.

Očekivani rezultati projekta: Rezultat projekta bit će informirana javnost o važnostima prevencije pretilosti i debljine, ali i izrađene brošure i video materijali koji će biti dostupni na web stranici Grada Duge Rese.
Grad Duga Resa će osigurati nastavak aktivnosti kroz organizaciju sportskog događaja (utrke) u sklopu kojeg će se održati i kampanja o važnosti prevencije pretilosti kako bi se građanima dodatno podigla svijest o važnosti zdravog života i prevencije bolesti, a time utjecalo i na opće zdravlje.
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa nastavit će i u narednim godinama provedbu kampanja mjerenja šećera i tlaka te izrađene materijale o prevenciji pretilosti distribuirat će i na područje okolnih općina te na taj način podići svijest građana o važnosti prevencije bolesti i važnosti zdravog života.

Kontakt osoba: Ana Dropulić, naucizdravlje@dugaresa.hr

 

Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Grada Duge Rese.

letak naslovna

Klikom na fotografiju otvorite i pročitajte letak projekta Nauči zdravlje. 

Brošure nastale u sklopu projekta možete prelistati klikom na fotografiju: 

brosura 1 brošura 2

 

 

 

Na Youtube kanalu projekta „Nauči zdravlje UP.02.2.1.08.0028“ možete pronaći zdrave recepte, ali i prijedloge za vježbanje: