OPĆI UVJETI KOMUNALNIH USLUGA

Opći uvjeti usluga javne tržnice na malo

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete usluge javne tržnice na malo koju pruža Čistoća Duga Resa a koje možete preuzeti ovdje.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete usluge javne tržnice na malo koju pruža Čistoća Duga Resa a koje možete preuzeti ovdje.