OPĆI UVJETI KOMUNALNIH USLUGA

Opći uvjeti usluga javne tržnice na malo

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete usluge javne tržnice na malo koju pruža Čistoća Duga Resa a koje možete preuzeti ovdje.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete usluge ukopa pokojnika koju pruža Čistoća Duga Resa a koje možete preuzeti ovdje.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge – dimnjačarske usluge

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 8. sjednici održanoj 24.6.2022. donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova koju možete u wordu preuzeti ovdje i skenirano ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 35. sjednici održanoj 2.4.2021. donijelo je Odluku o o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Uvjete dimnjačarskih usluga koje za područje Grada Duge Rese pruža Energon, dimnjačarska tvrtka, možete preuzeti na službenim stranicama pružatelja usluge, obrta Energon-a: https://www.dimnjacar-energon.hr/opci-uvjeti-poslovanja-energon/