GRAD DUGA RESA|Službene stranice

ZADNJE VIJESTI


OBAVIJEST GOSPODARSTVENICIMA

Pozivaju se gospodarstvenici koji do sada nisu bili korisnici potpore za subvencioniranje kamata na kredite Grada Duge Rese (novi korisnici) da ukoliko žele podnesu zahtjev za subvencioniranje kamata na kredite, kao i postojeći korisnici da dostave potvrde o plaćenim redovnim…

OBJAVA JAVNOG POZIVA POLJOPRIVREDNICIMA

Pozivaju se poljoprivrednici Grada Duge Rese na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Duge Rese, temeljem Javnog poziva u privitku. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Grada Duge Rese u rubrici „GOSPODARSTVO“ (https://dugaresa.hr/?page_id=67) kao…

NOVI VRTIĆ U DUGOJ RESI

Pitanje omogućavanja dovoljnog broja i kapaciteta dječjih vrtića i jaslica za djecu predškolskog uzrasta aktualna je tema u našoj zemlji kao i u velikom broju razvijenih zemalja (Njemačka ,Japan, SAD…). U Republici Hrvatskoj ima sve manje djece uslijed konstantnog demografskog…

OBAVIJEST O STANJU ZGRADE “MARCELA”

U Jelačićevoj ulici 29 u Dugoj Resi nalazi se stambeno poslovna zgrada “Marcela“. Zgrada je dugo vremena bila napuštena stoga je Grad Duga Resa otkupio dio vlasništva s namjerom da se zgrada obnovi i privede svrsi. Grad Duga Resa sada…

JAVNA RASPRAVA O OSNIVANJU KINOKLUBA DUGA RESA

U subotu 27. rujna 2014. u 19.30 sati u Demokratskom rasadniku prikazuje se filmsko stvaralaštvo Kinokluba Zagreb koje započinje javnom raspravom o eventualnom osnivanju Kinokluba Duga Resa. Na predstavljanje filmskog stvaralaštva i javnu raspravu svi zainteresirani građani su dobrodošli. Ovim…

POLAGANJE EPSO TESTOVA

Karlovačka županija, Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju poziva sve zainteresirane za sudjelovanje na besplatnom pripremnom predavanju za polaganje EPSO testova, koje moraju proći sve osobe zainteresirane za rad u institucijama Europske unije. Predavanje organizira EDIC Karlovac,…