Plan nabave

PLAN NABAVE 2021.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 35. sjednici održanoj dana 2. travnja 2021. godine donijelo je I. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu koje možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 33. sjednici održanog dana 30. prosinca 2020. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu koji možete preuzeti ovdje  a objavu u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave ovdje.

PLAN NABAVE 2020.

II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu Grad Duga Resa objavio je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 32. sjednici održanoj dana 20. studenoga 2020. godine donijelo je II. izmjene Plana nabave roba, radovi i usluga za 2020. godinu koji možete preuzeti ovdje .

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine donijelo je I. izmjene Plana nabave roba, radovi i usluga za 2020. godinu koji možete preuzeti ovdje.

I.Izmjene Plana nabave roba, radovi i usluga za 2020. godinu Grad Duga Resa objavljen je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici održanog dana 27. ožujka 2020. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu koji možete preuzeti ovdje .

Planirajte nabave roba, radove i usluge za 2020. godinu. Grad Duga Resa objavljen je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje.

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 23. siječnja 2020. godine donio je Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Planirajte nabave roba, radove i usluge za 2020. godinu. Grad Duga Resa objavljen je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje .

PLAN NABAVE 2019.

I. izmjene i dopune Plan nabave roba, radovi i usluga za 2019. godinu Grad Duga Resa objavljen je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 22. sjednici održanog dana 14. lipnja 2019. godine donijelo je I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radovi i usluga za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje .

Planirajte nabave roba, radove i uslugu za 2019. godinu Grad Duga Resa objavio je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave, koji možete preuzeti  ovdje.