Poduzetnički inkubator

RAZVOJ PODUZETNIČKOG INKUBATORA DUGA RESA – KK.03.1.2.01.0045

Naziv projekta:

Razvoj poduzetničkog inkubatora Duga Resa

Referentni broj ugovora: KK.03.1.2.01.0045

Razdoblje provedbe projekta: 16. ožujka 2017. do 30. studenog 2019.

Ukupna vrijednost projekta: 2.805.344,05 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 2.244.492,68 kuna (80,15%)

Nositelj projekta: Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa, Tel.: 047 819 000, www.dugaresa.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

O PROJEKTU:

Projekt pod nazivom “Razvoj poduzetničkog inkubatora Duga Resa” predstavlja konkretnu razvojnu mjeru grada Duga Resa usmjerenu unaprjeđenju poduzetništva, rastu zaposlenosti i jačanju konkretnosti.

Projekt kreira pozitivne učinke ne samo na razini grada Duga Resa, nego i Karlovačke županije obzirom da su suradnici na projektu susjedne općine.

Osim toga poduzetnička potpora u smislu prostora i usluga u Karlovačkoj županiji je vrlo skromna. Polazeći od trenutno nepovoljne opće socio-ekonomske situacije te razumijevajući potencijal i potrebu poduzetnika, definirana je potreba za formiranje poduzetničke potporne institucije koja će dijelom utjecati na povoljnije ekonomske trendove.

Temeljem definirane potrebe za poduzetničkom potporom u vidu prostora i usluga u Karlovačkoj županiji, analizom interesa poduzetnika sa područja Duge Rese i okolice, a u suradnji s suradnicima osmišljen je ovdje prezentirani Projekt.

Za prostor poduzetničkog inkubatora odabran je dio prostora Srednje škole Duga Resa.

Objektom, opremom i specijaliziranim uslugama će se kreirati infrastrukturni preduvjeti za olakšano osnivanje novih poduzeća te ujedno i za razvoji unaprjeđenje postojećih subjekata u Gradu Duga Resa.

Zahvaljujući pristupu uslugama i ostalim sadržajima novoizgrađene infrastrukture u okviru Poduzetničkog inkubatora Duga Resa, osnovati će se novi poduzetnici kojima će se ponuditi organiziran i ciljam program inkubacije, kreirati će se inovativni proizvodi, zapošljavati će se novi i razvijati postojeći kadrovi te će se potaknuti suradnja između poduzetnika, ali i između njih i relevantnih dionika kao što su obrazovne i znanstvene institucije, sl.

CILJ PROJEKTA RAZVOJ PODUZETNIČKOG INKUBATORA DUGA RESA

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti, poduzetničkog potencijala i zaposlenosti u gradu Duga Resa i okolnim općinama kreiranjem podloge za poticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga prvenstveno poduzetnicima početnicima, učenicima i studentima koji će to tek postati, ali i etabliranim tvrtkama; osiguranjem prijeko potrebne poduzetničke infrastrukture u vidu prostora, opreme i edukativnih sadržaja.

Naime, županija, pa slijedom toga i grad Duga Resa, imaju vrlo siromašnu/zanemarivu poduzetničku infrastrukturu, što otežava poduzetnicima početnicima ulazak i ostanak u poslovnom svijetu.

Nadalje, tvrtkama koje se bave proizvodnjom i preradom, kao i određenim vrstama usluga, potreban je zamašnjak u vidu inovativne opreme i alata koje mogu zajednički koristiti jer nisu u prilici samostalno investirati u njih. Time im se omogućava skok u smislu razvoja njihovog poslovanja na višu razinu.

Treći segment je kreiranje poveznice između školskih programa i poduzetništva/tržišta rada, kako bi se sadašnjim učenicima već za vrijeme obrazovanja dala mogućnost praktičnog učenja i sudjelovanja u poduzetničkom svijetu, te samim time pozitivno gledanje u budućnost i stvaranje novih ideja o njihovom budućem pozivu.

USLUGE PODUZETNIČKOG INKUBATORA DUGA RESA

 • korištenje prostora infrastrukture za inkubaciju,
 • korištenje co-working prostora
 • najam konferencijsko-edukacijske dvorane
 • najam sobe za sastanke
 • najam radione s CNC strojem
 • projektiranje i 3d print/scan
 • usluge organiziranja edukativnih radionica

15 funkcionalnih cjelina:

 • 10 uređenih ureda za poduzetnike početnike (uredi su za po 2 osobe), od kojih će polovica biti opremljena i odgovarajućom računalnom opremom, koji će se iznajmljivati početnicima na mjesečnoj razini s maksimalnim rokom od 3 godine (trajanje inkubacijskog ciklusa za početnike)
 • co-working prostor sa kapacitetom od 8 sjedećih mjesta s laptopima koji će osim za početnike biti korišten i od strane učenika srednje škole za praktični dio nastave, koji će se iznajmljivati na bazi mjesečnog i dnevnog najma
 • konferencijsko-edukacijsku dvoranu s kapacitetom od 20 sjedećih mjesta, uređenu s potrebno informatičkom opremom za potrebe održavanja edukativnih radionica, seminara i većih sastanaka koja će se moći iznajmljivati na bazi 3 sata/poludnevno/dnevno
 • sobu za sastanke (kapacitet 4-6 osoba) koja će se moći iznajmljivati na bazi sata/dnevnoj bazi
 • radionu Ovdje će se nuditi usluge najma radionice i opreme na dnevnoj razini
 • 3 d laboratorij s ultramodernim 3 d printerom i skenerom, te pripadajućim računalima u kojem će poduzetnici uz stručnu pomoć tehničke osobe moći dati nalog za izradu prototipova svojih proizvoda, izradu dijelova i alata koji im koriste u proizvodnji i sl.

Rezultati projekta:

Opremljena i adaptirana fizička infrastruktura – 593 m2

Kapacitet infrastrukture – 15 funkcionalnih cjelina 

Kontak osoba za više informacija:

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

Marija Kovačević, samostalni upravni referent za građenje na posovima razvoja gospodarstva i europskih integracija

Telefon: 047/819 005

e-mail: marija.kovacevic@dugaresa.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

KORISNIK PROJEKTA:

Grad Duga Resa

Trg sv. Jurja 1, Duga Resa

KONTAKT:

web: www.dugaresa.hr

e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

tel.: 047/819 000

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Duge Rese.