GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Registar svih sklopljenih ugovora

Prema Akcijskom planu za 2015.-2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. (NN 79/15) Grad Duga Resa objavljuje Registar svih sklopljenih ugovora ažuriran s danom 30. siječnja 2019. godine

Registar ugovora (excel tablica)