naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

POPIS VIJEĆNIKA

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Duge Rese u mandatu 2021.-2025. godine su:

 

 1. MIROSLAV FURDEK – predsjednik Gradskog vijeća
 2. KARMEN BANJAVČIĆ
 3. MIJO IVANIĆ – prvi potpredsjednik Gradskog vijeća
 4. JASMIN SARVAN
 5. DRAŽEN PALAJSA
 6. LANA LEGEK
 7. IVAN PETRUNIĆ
 8. GORDANA PAHANIĆ
 9. JELENA ŠTEFANAC
 10. JOSIP VLAŠIĆ – drugi potpredsjednik Gradskog vijeća
 11. IVO BENIĆ
 12. ZVONKO BARANAŠIĆ
 13. IVA STIPANČIĆ BENIĆ
 14. MLADEN PALAJSA
 15. DRAŽEN BENKOVIĆ

 

Poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Duge Rese obavlja Gradska služba Grada Duge Rese. Za sva pitanja vezana za rad Gradskog vijeća i vijećnika možete se obratiti na sljedeće kontakte: