POSLOVNI PROCESI

FINANCIJSKA KONTROLA

Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15) te temeljem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti po proračunskim godinama, objavljuju se procedure kojima se slabosti i nepravilnosti otklanjaju i to kako slijedi:

2022.

1. Procedura zaprimanja i provjere e-računa i računa, te plaćanja po e-računima i računima

2021. 

 1. Procedura stjecanja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese
 2. Izmjena i dopuna procedure javne nabave

2019.

 1. Procedura blagajničkog poslovanja 2019
 2. Procedura odobravanja službenih putovanja i izdavanja i obračuna putnih naloga u gradskoj upravi Grada Duge Rese

2018.

 1. Procedura stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata
 2. Procedura pripreme projekata (investicijskih i ostalih) za planiranje, realizaciju i kandidiranje na natječaje
 3. Procedura javne nabave
 4. Procedura prisilna naplata potraživanja

2017.

 1. Procedura davanja u zakup i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasnistvu Grada
 2. Postupak primanja, otvaranja, pregledavanja i rasporedivanja poste odnosno akata i arhiviranje dokumenata

2015.

 1. Procedura izdavanja računa koncesionarima

2014.

 1. Izmjene i dopune procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
 2. Procedura donošenja proračuna
 3. Procedura objave informacija na službenim web stranicama Grada Duge Rese

2012.

 1. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
 2. Procedura postupka i rokova oko traženja i davanja izvještaja
 3. Procedura uspostave i vođenje evidencije ugovora