naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Postupci

JAVNA NABAVA – NABAVA OPREME ZA SPORTSKI DOM, E-MV-02/2023

JAVNA NABAVA – NABAVA OPREME ZA SPORTSKI DOM, E-MV-02/2023

Grad Duga Resa dana 10.01.2023. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – NABAVA OPREME ZA SPORTSKI DOM, E-MV-02/2023. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2023/S...

read more
JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija opasnih mjesta, JN-89/2022

JEDNOSTAVNA NABAVA – Sanacija opasnih mjesta, JN-89/2022

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Sanacija opasnih mjesta - Zamjena postojeće opreme i nadogradnja sustava na raskrižju Jozefinske ulice i Trga Sv.Jurja, Jelačićeve ulice kod Osnovne škole i poboljšanje prometno-tehničkih uvjeta na...

read more
Opremanje i informatizacija srednjih škola,E-MV-02/2021

Opremanje i informatizacija srednjih škola,E-MV-02/2021

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18, 2/20 i 2/21) gradonačelnik Grada Duge Rese gradonačelnik Grada Duge Rese dana 02. lipnja 2021. godine donosi...

read more
ARHIVA STARIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

ARHIVA STARIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

JAVNA NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA  JAVNA NABAVA-OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGE RESE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA DVIJE GODINE, E-MV-1/2020

read more