Postupci

Opremanje i informatizacija srednjih škola,E-MV-02/2021

Opremanje i informatizacija srednjih škola,E-MV-02/2021

Grad Duga Resa dana 15.04.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Opremanje i informatizacija srednjih škola . Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S...

read more
ARHIVA STARIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

ARHIVA STARIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

JAVNA NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA  JAVNA NABAVA-OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGE RESE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA DVIJE GODINE, E-MV-1/2020

read more