naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Na temelju odredbi članka 6. stavak 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/2012) i Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/2007) gradonačelnik Grada Duge Rese objavljuje podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti:

KRISTINA LUKETIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu.

telefon 047/819-012, 047/819-022
fax: 047/841-465
e-mail: kristina.luketic@dugaresa.hr, grad-dugaresa@dugaresa.hr
Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti možete preuzeti ovdje.