PROJEKT SPORTSKI DOM – OPREMANJE I UREĐENJE

sportskidom

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: “Sportski Dom – Opremanje i uređenje”

Podaci o nositelju projekta:Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

Ukupna procijenjena vrijednost projekta:817.359,18 kn

Iznos koji sufinancira Ministarstvo turizma i sporta: 496.954,38 kn

 

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je razvoj športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz ulaganje u športsku dvoranu “Sportski dom” u Dugoj Resi na adresi Bana J. Jelačića 41. Na taj način ispravit će se “pogreške” na dvorani koja je izgrađena 1938. godine te će se podići sigurnosni uvjeti u dvorani, a samim time i kvaliteta trenažnih procesa. Kako se projektom planira i nabava nove opreme te umjetne stijene za penjanje promovirat će se športske vrijednosti te popularizirat šport među građanima.

 

AKTIVNOSTI

Projektom se planira uređenje dvorane, odnosno postavljanje nove zidne i podne športske podloge te nabava potrebne opreme.

ANALIZA I REZULTATI PROJEKTA

Ovim projektom podići će se sigurnosni uvjeti u dvorani, a samim time i kvaliteta trenažnih procesa.

Duga Resa ima samo tri dvorane, od kojih su dvije školske i dvoranu “Sportski dom”, koji smo obuhvatili ovim projektom.

„Sportski dom“ je u vlasništvu grada Duge Rese te Grad Duga Resa daje dvoranu na korištenje svim klubovima članicama Športske zajednice Duga Resa. Tako se u dvorani vrše treninzi i pripreme športaša iz 7 različitih športova te im je to jedina športska dvorana koju mogu koristiti, budući da su ostale dvije, školske dvorane, u kojima se pretežno odvija školski šport i školska natjecanja.

Također, svakodnevno, u jutarnjim terminima, školska djeca od 1.-8. razreda OŠ “Ivan Goran Kovačić” (preko 300 djece) provode nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te izvannastavne športske aktivnosti u dvorani

Dvorana ima problema sa parketom koji je u izrazito lošem stanju, što je veliki problem za loptačke športove (košarku, nogomet), jer lopta ne odskače na svim mjestima u dvorani jednako. Također je parket problem za odbojku jer je rizičan svaki doskok skakača na terenu.

Stara zidna obloga u dvorani je brodski pod na visini od 1.60 metara, koji je dotrajao, počeo se razdvajati od zidne podloge te ga treba ukloniti.

Što se tiče opreme koja se koristi u trenažnom procesu, oprema je stara preko 20 godina.Strunjače su dotrajale, poluprazne su i poderane te nisu više sigurne za doskoke. Užad za penjanje je potpuno potrgana.Mreža za odbojku je sada nažalost samo konop, jer je prava mreža dotrajala.

Od gimnastičke opreme, postoji samo nekoliko greda i konja za preskok..Gimnastička udruga “Filip Kok – Fićo” ima 80 članova koji se većinom natječu na raznim razinama, a uvjeti za održavanje treninga i nastavnog procesa su ispod prosjeka, te su svi rekviziti nestandardni, pa se većina gimnastičkih elemenata ne može ni izvoditi.

Vanjski zid koji bi bio namijenjen teniskom zidu, bio je to i prije, ali zbog slabe izvedbe više nije u funkciji.

Zbog navedenog planiraju se aktivnosti uređenja te nabave opreme. Radovi obuhvaćaju opremanje i uređenje športske dvorane u neto površini od 230 m2 te uređenja dijela vanjskog igrališta namijenjenog teniskom zidu i pripadajućim linijama na neto površini od 98 m2.,kako slijedi: 

 1. RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA

Trenutno je u dvorani na zidovima obloga koja ne zadovoljava sigurnosne standarde, a podna obloga – parket je u izrazito lošem stanju.  Radovi će obuhvatiti demontažu postojeće lamperije sa zidova dvorane, demontažu postojeće stolarije (vrata), dobavu materijala te izvedbu spuštenog stropa, žbukanje, gletanje i bojanje zidova i stropa, demontažu postojećeg parketa i postavljanje novog parketa, iscrtavanje linija, dobavu i ugradnju nove stolarije (vrata) te postavljanje meke zaštite zidova.

Radovi na uređenju vanjskog igrališta vezani su uz ocrtavanje zidnih elemenata za tenis, a obuhvaćaju uređenje fasade i to: montažu i demontažu fasadne skele, demontažu dotrajale fasadne žbuke, dobavu materijala te izvedbu nove žbuke, dobavu materijala te izvedbu obloge fasadnog zida te dobavu materijala te izvedbu bojanja zidova fasade (bojanje plohe i linija).

 1. NABAVA OPREME

Projektom se planira nabava slijedeće opreme:

 • uže za penjanje (2 komada)
 • mornarske ljestve (1 komad)
 • mreža odbojkaška natjecateljska (1 komad)
 • mini gol (par)
 • košarkaška konstrukcija, zidna, sklopiva (par)
 • umjetna stijena za penjanje površine min.65 m2
 • zračna podloga (2 kom)
 • gimnastički valjak – Air track (1 kom)
 • električna pumpa Air track (1 kom)
 • greda spužvasta 300 cm (4 kom)
 • strunjača za premet nazad (1 kom)
 • karike (par)
 • strunjača 200x150x25 (2 kom)

 

Planirana oprema služi za normalno provođenje trenažnih i natjecateljskih programa te će se sigurnost izvedbe određenih športskih elemenata dovesti na najvišu razinu. Oprema se koristi za gimnastiku i opće pripremne vježbe svih športova.

U sklopu opremanja dvorane postavit će se i umjetna stijena za penjanje čime će se udrugama u športu čiji članovi imaju položen alpinistički tečaj omogućiti trening penjanja kroz cijelu godinu neovisno o vremenskim uvjetima. U teoriji treninga stijene za penjanje spominju se kao jedan od najvažnijih dijelova bazične pripreme svih vrsta športova te će sve športske udruge koje djeluju na području Duge Rese, a i šire moći uvrstiti penjanje u svoj bazični pripremni proces.

 

NAČIN PROVEDBE I VRIJEME PROVEDBE

Provest će se postupak javne nabave za ugovaranje izvoditelja radova, kao i postupak nabave opreme. Planirano vrijeme trajanje izvođenja opisanih radova je 3 mjeseca. Po obavljenim radovima postavit će se i nabavljena oprema.

 

KONTAKT PODACI:

Email: kristina.luketic@dugaresa.hr, martina.fuduric@dugaresa.hr, dario.lesar@dugaresa.hr

Tel: 047/819-012 / 047/819-027 ili 047/819-026