GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Promotivno – edukativni animirani filmovi – projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –– Promotivno – edukativni animirani filmovi  projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-68/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik, Projektni zadatak te Knjigu standarda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje , Troškovnik preuzmite ovdje , Projektni zadatak preuzmite ovdje te Knjigu standarda preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 07. kolovoza 2020. godine (petak ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.