GRAD DUGA RESA|Službene stranice

 

Grad Duga Resa ušao je u Razvojnu suradnju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u području Pilot-programa „Prostori (su)djelovanja“.

image001 image002

Cilj sudjelovanja u ovom programu je u procesu savjetovanja, zajedničkog rada s organizacijama civilnog društva i građanima na utvrđivanju prostora u gradu koji mogu biti preuređeni u buduće društvene (društveno-kulturne) centre.
Nakon provedenih javnih rasprava i savjetovanja sa širom javnošću, a vezano uz buduću namjenu zgrade Marcele, zaključilo se da prostor treba biti u službi građana.

unnamed

 

Kroz grupne i individualne razgovor stavio se naglasak da zgrada treba postati višenamjenski poduzetnički, turistički, razvojni i kulturni centaru funkciji održivog i integrativnog razvoja grada. U modernim promišljanjima svaki razvoj mora težiti ka održivosti koji bi trebao osigurati kontinuirani gospodarski i društveni napredak bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Potrebno je stvoriti uvjete da se prostor Marcelestavi u funkciju za uspostavljanje aktivnosti od interesa za lokalni razvoj i povećavanja kvalitete života, te da postanu prostori (su)djelovanja.Marcelapredstavlja kapital lokalne zajednice te kao takva treba biti uključena u rješavanje njenih mnogostrukih potreba i izazova. Ideja je urediti zgradu kao društveno-kulturni centar koji bi bio osnova za razvoj društvenog poduzetništva, a u službi zajednice.

Uspostavom ovog društvenog centar osigurao bi se tzv. inkubacijski prostor za razvoj civilnog društva i društvenopoduzetničkih pothvata te poslovni prostor za razvoj društvenopoduzetničke ideje.
Društveno poduzetništvo je jedna grana poduzetničkih aktivnosti, za iste treba imati razvijeno tržište, dobar poslovni model i kvalificiranu radnu snagu i dobrog upravitelja. Uspješna društvena poduzeća počinju kao inicijative „odozdo“, pokretači su ljudi iz zajednice koji žele djelovati na probleme unutar zajednice.
Izrada ovog poslovnog modela je samo korak u nastojanjima Grada Duge Rese da omogući organizacijama civilnog društva sa svog područja uspješnije djelovanje. Trenutno je izradi novi Program ukupnog razvoja Grada Duge Rese koji će sadržavati ciljeve važne za razvoj društvenopoduzetničke ideje i civilnog sektora kako bi se potaknuo daljnji razvoj udruga na ovim prostorima jer osnaživanjem udruga i jačanjem njihovih kapaciteta, te jačanjem aktivne participacije građana u društvenim zbivanju se stvara djelotvorna lokalna demokracija.

image005

Grad Duga Resa se zahvaljuje Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, Sanji Ostroški iz Centra za eko-društveni razvoj CEDRA, LAG-u VallisColapis i svim udrugama uključenim u proces pripreme društvenog centra Marcela, na sredstvima i pomoći pri realizaciji ovog koncepta. Ujedno se pozivaju svi zainteresirani građani i udruge da se u daljnje aktivnosti uspostave društvenog centra.