GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Radna tijela Gradskog vijeća

 • Mandatna komisija
 1. Miroslav Furdek, predsjednik, S. Kolara 40, Duga Resa,
 2. Bruno Kurelić, član, Radićeva 77, Duga Resa,
 3. Matija Katić,  član, Ul. dr. A. Starčevića 47c, Duga Resa.
 • Odbor za izbor i imenovanja
 1. Branko Primužak, predsjednik, Jozefinska cesta 50, Duga Resa,
 2. Zlatko Matičić, član,  Naselje Curak 67, Duga Resa,
 3. Ivan Moguš,  član, Jozefinska cesta 88a, Duga Resa,
 4. Dijana Zadrović, Trg hrvatskih mučenika 2, Duga Resa,
 5. Marko Benić, član, Jozefinska cesta 59, Duga Resa.
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 1. Branko Primužak, predsjednik, Jozefinska 50, Duga Resa
 2. Zlatko Grčić, član, Gornje Mrzlo Polje 12a, Duga Resa,
 3. Josip Sviličić, član, Naselje Tušmer 5, Duga Resa.
 • Odbor za proračun i financije
 1. Miroslav Furdek, predsjednik, S. Kolara 40, Duga Resa,
 2. Maria Stojković, član, Radićeva 38, Duga Resa,
 3. Martina Mateša – Marochini, član, Juranovo Brdo 21, Duga Resa,
 4. Zlatko Galović, član, Brodac 6, Duga Resa,
 5. Borna Grgurić, član, Jozefinska 42, Duga Resa,
 6. Ivan Moguš, član, Jozefinska 88a, Duga Resa,
 7. Anita Polović, član, Belajska Vinica 44, Duga Resa.
 •  Odbor za gospodarstvo
 1. Anđelko Grman, predsjednik, Duga Resa, Stara cesta 77,
 2. Marijo Popovački, član, Duga Resa, Domobranska 12 a,
 3. Mladen Mataković, član, Duga Resa, Donji Zvečaj 36b,
 4. Ivan Perušić, član, Duga Resa, Domobranska 7,
 5. Ivan Banjavčić, član, Duga Resa, Donje Mrzlo Polje 5c.
 • Odbor za turizam
 1. Borna Grgurić, predsjednik, Duga Resa, Jozefinska 42,
 2. Tatijana Tomičić, član, Duga Resa, Pećurkovo Brdo 20b,
 3. Branimir Butorac, član, Duga Resa, Jelačićeva 27a,
 4. Karmen Banjavčić, član, Duga Resa, Naselje Curak 59,
 5. Mladen Mateša, član, Duga Resa, Juranovo Brdo 32.
 •  Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje  i zaštitu okoliša
 1. Zlatko Matičić, predsjednik, Duga Resa, Naselje Curak 67,
 2. Vjekoslav Tutek, član, Duga Resa, Kasar 15,
 3. Mladen Palajsa, član, Duga Resa, Trg kralja Tomislava 5,
 4. Jasmin Sarvan, član, Duga Resa, Tg kralja Tomislava 3,
 5. Dubravko Capan, član, Duga Resa, Ulica dr. A. Starčevića 12.
 •  Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
 1. Mijo Ivanić, predsjednik, Duga Resa, Radićeva 83,
 2. Ivan Vlašić, član, Duga Resa, Dvorjanci 1g,
 3. Marijana Laskač, član, Duga Resa, Belavići 27,
 4. Zdenko Močnik, član, Duga Resa, Radićeva 135,
 5. Ivan Grginčić, član, Karlovac, Senjska 1a.
 •  Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 1. Ivana Livojević, predsjednik, Duga Resa, Gornje Mrzlo Polje 84,
 2. Sanja Halar, član, Duga Resa, Zagrebačka 21,
 3. Daniela Orlović, člana, Karlovac, Donja Švarča 105,
 4. Dražen Gvozdić, član, Duga Resa, Jelačićeva 18,
 5. Mirjana Erdeljac Cunha, član, Duga Resa, A. Palmovića 7.
 • Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
 1. Matija Katić, predsjednik, Duga Resa, Ulica dr. A. Starčevića 47c,
 2. Josip Zlatunić, član, Duga Resa, Trg hrv. mučenika 15,
 3. Petra Zatezalo, član, Duga Resa, Ulica 137. brigade 6,
 4. Rubinka Mihalić, član, Duga Resa, R. Lopašića 1,
 5. Dario Bežan, član, Duga Resa, Jelačićeva 79.
 •  Odbor za predstavke i pritužbe
 1. Mijo Ivanić, predsjednik, Duga Resa, Radićeva 83,
 2. Bruno Bajac, član, Duga Resa, Trg kralja Tomislava 8,
 3. Barka Mamić, član, Duga Resa, Belavići 25.
 • Komisija za imenovanje ulica i trgova
 1. Marijo Popovački, predsjednik, Duga Resa, Domobranska 12a,
 2. Ana Belavić, član, Duga Resa, Trg hrv. mučenika 10,
 3. Bujar Kajtazi, član, Duga Resa, Stara cesta 22.