Registar ugovora

REGISTAR UGOVORA 2022.

Prema članku 28. stavku 2. i stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi i okvirnih sporazuma za period od 01.10.-31.12. 2022. godine koji možete preuzeti ovdje.

Prema članku 28. stavku 2. i stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi i okvirnih sporazuma za period od 01.01.-24.10. 2022. godine koji možete preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2021.

Prema članku 28. stavku 2. i stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi i okvirnih sporazuma za period od 01.01.-31.12. 2021. godine koji možete preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2020.

Prema članku 28. stavku 2. i stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi i okvirnih sporazuma za period od 01.07.-31.12. 2020. godine koji možete preuzeti ovdje.

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi i okvirnih sporazuma za period od 01.01.-30.06. 2020. godine koji možete preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2019.

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kojim možete preuzeti ovdje.

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kojim možete preuzeti ovdje.

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Grad Duga Resa objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kojim možete preuzeti ovdje.