Rekonstrukcija prometnice

PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE“

Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane prometnice na području grada Duge Rese u  katastarskoj općini Grščaki, k.č. 2193. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz razvoj komunalne infrastrukture. Očekivani rezultati Projekta su:

  • rekonstruirana nerazvrstana prometnica,
  • podignuta razina sigurnosti odvijanja prometa predmetnom nerazvrstanom prometnicom te
  • ostvarena zadovoljavajuća razina usluge predmetne nerazvrstane prometnice.

Projekt je financiran u iznosu od 876.250,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Radove izvode ARKADA d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova je 724.118,75 kuna s PDV-om u trajanju od 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao u skladu s ponudbenom dokumentacijom, pravilima struke, važećim standardima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.