SAVJET MLADIH

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 10. sjednici održanoj 15. ožujka 2018. donijelo je Odluku o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2018.-2021. godine i to na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15, 6/17, 10/17, 2/18) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15)

Dana 13. travnja 2018.g. konstituiran je Savjet mladih Grada Duge Rese. Za predsjednika Savjeta mladih Grada Duge Rese izabran je Borna Grgurić. Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Duge Rese izabran je Mladen Mateša.

Gradsko vijeće izvršilo je izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Duge Rese na mandatno razdoblje od tri godine. Neki članovi do početka 2019. godine podnijeli su ostavke (1 član i 1 zamjenik) no Savjet i dalje može djelovati u sastavu:

1. MARKO BELAVIĆ, Domobranska 113b, Duga Resa
IVAN BELAVIĆ, Domobranska 113b, Duga Resa
2. MARKO BOLJAR, Trg hrvatskih mučenika 1, Duga Resa
MATIJA KATIĆ, Dr. A. Starčevića 47 C, Duga Resa
3. ANTONIO CAR, Ulica 137. brigade 1, Duga Resa
LUKA BROZOVIĆ, Šetalište Tušmer 1, Duga Resa
4. GRGURIĆ BORNA, član, Jozefinska cesta 42, Duga Resa
ANA POLOVIĆ, Brajska 6, Duga Resa
5. ROMAN GROBENSKI, Bana J. Jelačića 30 a, Duga Resa
MINA BOLJAR, Ljudevita Gaja 22, Duga Resa
6. MLADEN MATEŠA, Juranovo brdo 32, Duga Resa
LORENA PAVLIĆ, Stara cesta 85, Duga Resa
7. IVAN NOVOSEL, Radićeva ulica 175, Duga Resa
IVAN TUŠKAN, Stara cesta 38, Duga Resa
8. BARBARA PERUŠIĆ, Gorica 2, Duga Resa
IGOR FRKETIĆ, Pećurkovo brdo 2, Duga Resa