Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese održat će se 10. lipnja 2021. godine...