Socijalna skrb

Socijalna skrb je regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22). Socijalna skrb oganizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.

U području socijalne skrbi Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada broj 5/22) čiji tekst možete pogledati ovdje.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 21. lipnja 2024. godine donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada broj 7/24) čiji tekst možete pogledati ovdje.

Odlukom o socijalnoj skrbi propisani su sljedeći oblici pomoći:

– pravo na naknadu troškova stanovanja

– pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalno zaštitnoj potrebi i osoba nepoznatog boravišta

– pravo na naknadu za kupnju grobnog mjesta za hrvatske branitelje

– pravo na sufinanciranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa.

– pravo na komunalno opremanje

Za provedbu navedenih prava za svaku godinu donosi se Financijski plan.

Financijski plan za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi za 2024. možete preuzeti ovdje.

Odluku o izmjeni i dopuni Financijskog plana za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi grada Duge Rese za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.

Financijski plan za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi za 2023. možete preuzeti ovdje.

Financijski plan za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi za 2022. možete preuzeti ovdje.

U nadležnosti Gradskog vijeća donijeta je Odluka o izmjeni Financijskog plana za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi za 2022. godinu koju možete preuzeti ovdje.

Program socijalne skrbi iznad standarda za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.

Program socijalne skrbi iznad standarda za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Za reguliranje prava u području socijalne skrbi koja nisu propisana zakonskim odredbama, za 2022. godinu donijet je Program socijalne pomoći iznad standarda za 2022. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Na sjednici Gradskog vijeća održane dana 8. srpnja 2022. donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi iznad standarda za 2022. čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Programom su predviđeni sljedeći oblici pomoći:

1. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, OSI, bolesnih osoba i drugih građana

2. Pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda

3. Jednokratna pomoć

4. Pomoć za novorođenče

5. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnikia

6. Božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja

7. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala

8. Razne akcije – pomoć bolesnima

9. Pomoć i njega u kući

10. Pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju

U 2023. godini, božićnica kao oblik pomoći umirovljenicma iznosi 50,00 € te je donijeta odluka Gradonačelnika o isplati božićnica umirovljenicima s područja Grada kojom su propisanim kriteriji za ostvarivanje navedenog prava koju možete preuzeti ovdje.

Vezano uz isplatu božićnica kao oblika pomoći umirovljenicima koji u 2022. godini iznosi 250,00 kn, donijeta je odluka Gradonačelnika o isplati božićnica umirovljenicima s područja Grada kojom su propisani kriteriji za ostvarivanje navedenog prava, a koju možete preuzeti ovdje.

Za ostvarivanje prava propisnih navedenim dokumentima, podnositelj je dužan ispuniti zahtjev i dostaviti traženu dokumentaciju koja je navedena u pojedinom zahtjevu.

POTREBNI OBRASCI SE NALAZE NA SLJEDEĆEM LINKU

Uz zahtjev, ovisno o obliku pomoći koji se traži, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. presliku osobne iskaznice
2. zadnji odrezak o mirovini
3. rješenje o invalidnosti
4. potvrdu o prihodima za zaposlene članove obiteljskog domaćinstva
5. potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
6. rješenje Centra za socijalnu skrb Duga Resa ukoliko su članovi domaćinstva korisnici Centra
7. potvrdu Općinskog suda u Karlovcu o vlasništvu nekretnina
8. medicinsku dokumentaciju
9. ostalu dokumentaciju po zahtjevu nadležnog Upravnog odjela

 

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Više o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe možete pronaći na sljedećem linku:

Nacionalna naknada za starije osobe | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje