Šport

SPORT

Grad Duga Resa aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu za svaku proračunsku godinu uređuje Programom javnih potreba koji se temelji na Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) Programom se potiče amaterski sport, kao zdrav i poželjan način života, omogućava djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže. Programom se sufinanciraju redovne aktivnosti sportskih udruga, ulaže se u investicijsko i tekuće održavanje sportskih objekata, nagrađuju se najboljih i perspektivni sportaši te se prate i nagrađuju uspjesi sportskih udruga, a posebice se sufinancira i prati rad Sportske zajednice Duga Resa.
Suradnja Grada Duge Rese s Sportskom zajednicom Duga Resa odnosi se na pribavljanje prijedloga pri izradi Programa javnih potreba u sportu, praćenje i nadzor realizacije Programa te na ostala pitanja vezana za sportsku tematiku.
Sportska zajednica Duga Resa provodi natječaj za financiranje godišnjih programa sportskih udruga s područja Grada Duge Rese na temelju Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te putem stručnog-savjetodavnog povjerenstva obrađuje pristigle ponude i daje prijedlog Izvršnom odboru za sufinanciranje programa iz sredstava Proračuna Grada Duge Rese.
Sportska zajednica prati rezultate i uspjehe sportskih udruga te vodi i brine o evidenciji korištenju sportskih objekata na području Grada.
Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu može se preuzeti ovdje.

KONTAKT PODACI SPORTSKE ZAJEDNICE DUGA RESA:

ADRESA: Bana Josipa Jelačića 41, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047/801 436
PREDSJEDNIK: Marko Benić
E-MAIL: sportska.zajednica.duga.resa@ka.t-com.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.szdr.hr

SPORTSKE UDRUGE – ČLANICE SPORTSKE ZAJEDNICE DUGA RESA – Adresar PREUZMI