naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Statističko izvješće

Temeljem članka 441. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Grad Duga Resa izradio je Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave koje možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 441. ZJN 2016, Grad Duga Resa izradio je Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave koji možete preuzeti ovdje.