Udruge

 

ORGANIZACIJA ADRESA KONTAKT PREDSJEDNIK
1. “UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 098/365-769 Petar Mihalić
2. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (podružnica karlovačka, ogranak Duga Resa) Mrežnička obala 8, D.Resa 098/186-0906 Emil Belavić
3. UDRUGA PRIPADNIKA 137. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE / HRVATSKE VOJSKE DUGA RESA Mrežnička obala 6, D.Resa 091/586-6572 Ivo Benić
4. UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 091/589-2646 Miljenko Vdović
5. UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA DUGA RESA Mrežnička obala bb, D.Resa 095/350-9214 Marko Benić
6. UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI (podružnica Karlovačke županije) Park dr. F. Tuđmana 2,
D.Resa
095/216-1991 Milan Valentić
7. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA DUGA RESA Jozefinska cesta 34/II, D.Resa  091/549-0215 Ratomir Bošnjak
8. UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI GRADA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 047/844-790 Josipa Urem
9. UDRUGA OBITELJI DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “SUNCE” Park dr. F. Tuđmana 2, D.Resa 091/602-7564 Snježana Božičević
10. UDRUGA ZA MLADE “AGORA” Bana Josipa Jelačića 30, D. Resa 095/311-1991

Roman Grobenski

11. UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA Jozefa Jeruzalema 2,
D. Resa
098/187-2186 Ana Piškurić
12. “MREŽNICA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA DUGE RESE Trg hrv. mučenika 1,
D.Resa
 098/308-281 Branka Bišćan
13. LOVAČKA UDRUGA LOVAC HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGA RESA Park dr. F. Tuđmana 3
D.Resa
 098/279-721 Damir Radinović
14. UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA DUGE RESE Park dr. F. Tuđmana 2
D.Resa
091/546-8186 Vladimir Grčić
15. UDRUGA PČELARA “DUGA RESA” Bana J. Jelačića 16 b
D.Resa
091/101-2020 Branko Miletić
16. RADIO KLUB “DUGA RESA” Jozefinska cesta 32
D.Resa
098/940-2009 Damir Petrunić
17. ODRED IZVIĐAČA “SPIDER” DUGA RESA Inzl 4, D.Resa 095/3509-214 Marko Benić
18. AEROKLUB “DUGA RESA” Jozefinska 30, D.Resa 095/904-3688 Biserko Spudić
19. UDRUGA ZA DOBROBIT I ZAŠTITU ŽIVOTINJA “ANĐEO – ROCKY” Jozefinska 91, D.Resa 095/858-3763 Olga Grmšek Meštrović
20. ENERGETIČKO EKOLOŠKA UDRUGA “VITEZ GEORG” DUGA RESA Naselje Roganac 70 095/380- 554 Vladimir Pajić
21. KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGA RESA Mrežnička obala 8 098/346- 527  Velimir Valjo
22. DRUŠTVO “NAŠA DJECA JOZEFINA” Jozefinska cesta 24, D. Resa 091/308-7802

Sanda Samovojska

 

Adresar u excel formatu možete preuzeti ovdje.

 2024.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Gradonačelnik je donio Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva u 2024. godini te imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima.

Zaključak Gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja/poziva za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge u kulturi i drugim područjima djelovanja u 2024. godini možete preuzeti ovdje.

Zaključak Gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u 2024. godini koji možete preuzeti ovdje.

Zaključak Gradonačelnika o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja/poziva u 2024. godini koji možete preuzeti ovdje.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva u 2024. godini koji možete preuzeti ovdje.

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2024. godini

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2024. godini možete preuzeti ovdje.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koji su od interesa za Grad Dugu Resu i koje će se financirati iz Proračuna Grada Duge Rese u 2024. godini.

Odluku gradonačelnika o raspisivanju natječaja možete preuzeti ovdje, tekst Natječaj možete preuzeti ovdje, a Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Datum objave Natječaja: 20.03.2024.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 19.04.2024. u ponoć.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: podrska@som-system.com

INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

Ispunjena prijavnica isključivo putem aplikacije Som natječaji mora sadržavati obrasce koji čine sastavni dio dokumentacije, a dostupni su u aplikaciji Som natječaji:

– Obrazac proračuna projekta

– Obrazac Izjave o partnerstvu, ukoliko je primjenjivo

– Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podatak, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje

– Obrazac Izjave o sposobnosti prijavitelja, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje

– Obrazac Izjave o financiranim projektima/programima organizacije iz javnih izvora, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje (dostavlja i ukoliko projekti prijavitelja nisu bili sufinancirani)

Za sve dodatne informacije vezane uz Natječaj možete se obratiti na email: dijana.jurcevic@dugaresa.hr i marija.kovacevic@dugaresa.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.

 

Javni poziv za predlaganje programa/projekata/manifestacija udruga u kulturi u 2024. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za predlaganje programa/projekata/manifestacija udruga u kulturi u 2024. i prijedloga Kulturnog vijeća, u nadležnosti Gradonačelnika donijeta je Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte/manifestacije udruga u kulturi u 2024. godini koju možete pogledati ovdje.

Predmet ovog Javnoj poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/ projekata /manifestacija udruga u kulturi koji su od interesa za Grad Dugu Resu i koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Duge Rese u 2024. godini. Odluku gradonačelnika o raspisivanju Javnog poziva možete preuzeti ovdje,  tekst Javni poziv možete preuzeti ovdje, a Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI.

Rok za podnošenje prijava završava 01.12.2023. u ponoć.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Ispunjena prijavnica isključivo putem aplikacije Som natječaji mora sadržavati obrasce koji čine sastavni dio dokumentacije:

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje

Obrazac izjave o točnosti podataka možete preuzeti ovdje

Obrazac izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje

Obrazac životopisa voditelja projekta/programa možete preuzeti ovdje

Upute za korisnike aplikacije SOM NATJEČAJI možete preuzeti ovdje.