Udruge

ORGANIZACIJA ADRESA KONTAKT PREDSJEDNIK
1. “UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 098/365-763 Petar Mihalić
2. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (podružnica karlovačka, ogranak Duga Resa) Mrežnička obala 8, D.Resa 098/186096 Emil Belavić
3. UDRUGA PRIPADNIKA 137. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE / HRVATSKE VOJSKE DUGA RESA Mrežnička obala 6, D.Resa 091/5866572 Ivo Benić
4. UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 091/5892646 Miljenko Vdović
5. UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 095/350-9214 Marko Benić
6. UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI (podružnica Karlovačke županije) Park dr. F. Tuđmana 2,
D.Resa
098/667569 Milan Valentić
7. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA DUGA RESA Jozefinska cesta 34/II, D.Resa  091/549-0215 Ratomir Bošnjak
8. UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI GRADA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 047/844-790 Ivan Moguš
9. UDRUGA OBITELJI DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “SUNCE” Park dr. F. Tuđmana 2, D.Resa 091/602-7564 Snježana Božičević
10. UDRUGA ZA MLADE “AGORA” Mrežnička obala 6, D. Resa 097/679-1040

Roman Grobenski

11. UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA Jozefa Jeruzalema 2,
D. Resa
098/187-2186 Ana Piškurić
12. “MREŽNICA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA DUGE RESE Trg hrv. mučenika 1,
D.Resa
 098/308-281 Branka Bišćan
13. LOVAČKA UDRUGA LOVAC HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGA RESA Park dr. F. Tuđmana 3
D.Resa
 098/279-721 Damir Radinović
14. UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA DUGE RESE Park dr. F. Tuđmana 2
D.Resa
099/672-7213 Vladimir Grčić
15. UDRUGA PČELARA “DUGA RESA” Zvečaj 41
D.Resa
091/586-6572 Ivo Benić
16. RADIO KLUB “DUGA RESA” Jozefinska cesta 32
D.Resa
098/940-2009 Damir Petrunić
17. ODRED IZVIĐAČA “SPIDER” DUGA RESA Inzl 4, D.Resa 099/226-9671 Marko Benić
18. MREŽNICA CLASSIC CLUB DUGA RESA Jozefinska 8, D.Resa 047/844-261 Željko Kekić
19. AEROKLUB “DUGA RESA” Jozefinska 30, D.Resa Biserko Spudić
20. UDRUGA ZA DOBROBIT I ZAŠTITU ŽIVOTINJA “ANĐEO – ROCKY” Jozefinska 91, D.Resa 095/858-3763 Olga Grmšek Meštrović
21. DRUŠTVO “NAŠA DJECA JOZEFINA” Jozefinska cesta 24, D. Resa 091/308-7802 Sanda Samovojska

 

 2022.

  Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Gradonačelnik je donio Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2022. godini koji možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

  te imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja zaključkom koji možete preuzeti ovdje.

  Temeljem Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja koju možete preuzeti ovdje, dana 28. siječnja 2022. godine raspisan je

  NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2022. GODINI čiji tekst možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnika o dopuni natječaja možete preuzeti ovdje.

  Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosi 205.000,00 kn od čega je iznos od 80.000,00 kn namijenjen za financiranje programa/projekata udruga iz područja kulture sukladno Programu javnog potreba u kulturi Grada za 2022. godinu, a iznos od 125.000,00 kn za financiranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja. Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja za web stranici Grada odnosno do 28. veljače 2022. godine.

  Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

  Izmjene uputa za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

  Obrasci koji čine natječajnu dokumentaciju su sljedeći:

  – Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti  ovdje.

  – Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac izjave o točnosti podataka možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac životopisa voditelja projekta možete preuzeti ovdje

  Obvezni prilozi uz prijavu na natječaj:

  – Izjava o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2021. potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje

  – Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelje iz koje je vidljivo da organizacija nema duga

  – Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (obvezno dostaviti prije potpisivanja Ugovora o financiranju)

  Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad u 2022. možete preuzeti ovdje.

  NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2022. GODINI

  Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 21. veljače 2022. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela koju možete preuzeti ovdje.

  Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

  Ukupna vrijednost ovog Natječaja je 40.000,00 kn od čega je 10.000,00 kn namijenjeno za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kna za udruge iz drugih područja djelovanja.

  Natječaj je otvoren do iskorištenosti sredstava.

  Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

  Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

  Obrazac izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje.

  Obrazac Izjave o točnosti i istinitost podataka možete preuzeti ovdje.

  Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnia o dodjelu financijskih potpora udrugama od interesa za Grad, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela možete preuzeti ovdje.

  JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2022. GODINI

  Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 11. svibnja 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu fin. potpora za progamske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2022. godini koju možete preuzeti ovdje.

  Rješenje o ispravku greške u Odluci

  Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

  Rješenje o ispravku greške u pozivu

  Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 45.000,00 kn od čega je 20.000,00 kn namijenjeno za programske aktivnosti udruga u kulturi koje nemaju sjednište na području Grada, 10.000,00 kn za programske aktivnosti udruga u kulturi s područja Grada, 15.000,00 kn za programske aktivnosti udruga koje nemaju sjedište na području Grad od čega 5.000,00 kn za udruge u sportu.

  Javni poziv je otvoren do iskorištenosti sredstava.

  Obrazac prijave sa specifikacijom troškova možete preuzeti ovdje.

  Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje. 

  Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.