naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Udruge

 

ORGANIZACIJA ADRESA KONTAKT PREDSJEDNIK
1. “UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 098/365-769 Petar Mihalić
2. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (podružnica karlovačka, ogranak Duga Resa) Mrežnička obala 8, D.Resa 098/186-0906 Emil Belavić
3. UDRUGA PRIPADNIKA 137. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE / HRVATSKE VOJSKE DUGA RESA Mrežnička obala 6, D.Resa 091/586-6572 Ivo Benić
4. UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 091/589-2646 Miljenko Vdović
5. UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA DUGA RESA Mrežnička obala bb, D.Resa 095/350-9214 Marko Benić
6. UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI (podružnica Karlovačke županije) Park dr. F. Tuđmana 2,
D.Resa
095/216-1991 Milan Valentić
7. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA DUGA RESA Jozefinska cesta 34/II, D.Resa  091/549-0215 Ratomir Bošnjak
8. UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI GRADA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 047/844-790 Josipa Urem
9. UDRUGA OBITELJI DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “SUNCE” Park dr. F. Tuđmana 2, D.Resa 091/602-7564 Snježana Božičević
10. UDRUGA ZA MLADE “AGORA” Bana Josipa Jelačića 30, D. Resa 095/311-1991

Roman Grobenski

11. UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA Jozefa Jeruzalema 2,
D. Resa
098/187-2186 Ana Piškurić
12. “MREŽNICA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA DUGE RESE Trg hrv. mučenika 1,
D.Resa
 098/308-281 Branka Bišćan
13. LOVAČKA UDRUGA LOVAC HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGA RESA Park dr. F. Tuđmana 3
D.Resa
 098/279-721 Damir Radinović
14. UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA DUGE RESE Park dr. F. Tuđmana 2
D.Resa
091/546-8186 Vladimir Grčić
15. UDRUGA PČELARA “DUGA RESA” Bana J. Jelačića 16 b
D.Resa
091/101-2020 Branko Miletić
16. RADIO KLUB “DUGA RESA” Jozefinska cesta 32
D.Resa
098/940-2009 Damir Petrunić
17. ODRED IZVIĐAČA “SPIDER” DUGA RESA Inzl 4, D.Resa 095/3509-214 Marko Benić
18. AEROKLUB “DUGA RESA” Jozefinska 30, D.Resa 095/904-3688 Biserko Spudić
19. UDRUGA ZA DOBROBIT I ZAŠTITU ŽIVOTINJA “ANĐEO – ROCKY” Jozefinska 91, D.Resa 095/858-3763 Olga Grmšek Meštrović
20. ENERGETIČKO EKOLOŠKA UDRUGA “VITEZ GEORG” DUGA RESA Naselje Roganac 70 095/380- 554 Vladimir Pajić
21. KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGA RESA Mrežnička obala 8 098/346- 527  Velimir Valjo
22. DRUŠTVO “NAŠA DJECA JOZEFINA” Jozefinska cesta 24, D. Resa 091/308-7802

Sanda Samovojska

 

Adresar u excel formatu možete preuzeti ovdje.

 2023.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provede udruge, Gradonačelnik je donio Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva u 2023. godini, te imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja zaključkom koji možete preuzeti ovdje.

– Zaključak o donošenju Godišnjeg plana možete preuzeti ovdje.

– Godišnji plan javnih natječaja/poziva u 2023. možete preuzeti ovdje.

Temeljem Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja koju možete preuzeti ovdje dana 21. veljače 2023. raspisan je

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2023. čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost ovog javnog natječaja iznosi 31.189,86 €/235.000,00 kn od čega je iznos 30.526,25 €/230.000.00 kn namijenjen za financiranje/sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja djelatnosti pobrojanih u natječaju, a iznos od 663,61 €/5.000,00 kn namijenjen za udruge u području sporta koje nisu ostvarile pravo na sredstva iz Proračuna Grada putem natječaja Sportske zajednice Grada Duge Rese.

Rok za prijavu je 30 dana odnosno do 24. ožujka 2023.

U nedostatku kvalitetnih prijedloga programa/projekata udruga, Grad zadržava pravo ne raspodijeliti sva sredstva putem ovog Natječaja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Obrasci koji čini natječajnu dokumentaciju

– obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje

– obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.

– obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.

– obrazac Izjave o točnosti podataka možete preuzeti ovdje.

– obrazac Izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje.

– obrazac životopisa voditelja projekta možete preuzeti ovdje.

Obrasci koji se dostavljaju nakon provedbe projekta:

– obrazac opisnog izvještaja projekta možete preuzeti ovdje.

– obrazac financijskog izvještaja projekta možete preuzeti ovdje.

Obvezni prilozi:

– Izjava o stanju računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2022. potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe

– Potvrda Porezne uprave o stanju javnog duga

– Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje i voditelja projekta (potrebno dostaviti prije potpisa Ugovora).

Obzirom da je u tijeku postupak digitalizacije, izvještavanje o namjenskom utrošku sredstava ići će preko SOM sustava o ćemu će udruge, koje će ostvariti pravo na sredstva Grada, biti naknadno obaviještene.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga u kulturi u 2023. godini

  Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba i kulturi, gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa/projekata udruga u kulturi u 2023. godini koju možete preuzeti ovdje

  Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 19.908,42 € (150.000,00 kn).

  Rok za prijavu je 30 dana odnosno do 6. ožujka 2023. godine

  Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje

  Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje

  Obrasci koji čine sastavni dio dokumentacije:

  Obrazac opisa projekte/programa možete preuzeti ovdje

  Obrazac proračuna projekta/programa možete preuzeti ovdje

  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje

  Obrazac izjave o točnosti podataka možete preuzeti ovdje

  Obrazac izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje

  Obrazac životopisa voditelja projekta/programa možete preuzeti ovdje

  Obvezni prilozi uz prijavu:

  Izjava o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31. 12. 2022. godine potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe

  Potvrda Porezne uprave o stanju duga za prijavitelje

  Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje i voditelja projekta (potrebno dostaviti prije potpisa Ugovora)