GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPU Poslovna zona Gornje Mrzlo Polje

Gradsko vijeće na 30.sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

Važni dokumenti

1. Tekstualni dio UPU Gornje Mrzlo Polje SG 01-09
Download dokumenta,8,5 MB

2. Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje mrzlo Polje

Download dokumenta,1,25 MB

Grafički dio UPU Gornje Mrzlo Polje