Vatrogastvo

VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA

Vatrogasna djelatnosti je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije.

Područje vatrogasne djelatnosti regulirano je Zakonom o vatrogastvu (NN 125/2019).

Na području Grada Duge Rese djeluje Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa u koju su uključena tri dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD-e Duga Resa, DVD-e Belavići i DVD-e Stara Sela.

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnost materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.
Sustav zaštite od požara uređen je Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/2010.)
U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje grada Duge Rese čiji tekstualni dio možete preuzeti ovdje.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje grada Duge Rese čiji tekstualni dio možete preuzeti ovdje.

 • Grafički dio – PU 1 – Prometnice možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 2 – Energetski sustavi možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -1 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 6 – DVD sadašnje stanje možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 7 – DVD Mjera 1 možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 8 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.

Uz procjenu donijet je i novi Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu čiji tekstualni dio možete preuzeti ovdje.

 • Grafički dio – PZ – 1- Prometnice možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ – 2 – Energetski-sustavi možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ-3 -1-Hidrantska-mreža-detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 6 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.

Uz Procjenu donijet je i Plan zaštite od požara čiji tekst možete preuzeti ovdje..
Članak 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara predvidio je obvezu jedinicama lokalne samouprave da jedanput godišnje usklađuju Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima što je Grad i učinio i Odluku Gradskog vijeća od 20. studenog 2020. godine o ažuriranju Plana zaštite od požara Grada Duge Rese u 2020. godini možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o ažuriranju Plana zaštite od požara Grada u 2021. godini koju možete preuzeti ovdje.

U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) i temeljem Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2021. godinu, na sjednici Gradskog vijeća donijet je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Duge Rese za 2021. godini koji možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 15. listopada 2021. godine donijelo je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za područje Grada Duge Rese za 2020. godinu koje možete pogledati ovdje.

U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10 i 114/22) temeljem Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2022., na sjednici Gradskog vijeća održane dana 24. lipnja 2022. godine donijeti su:

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Duge Rese za 2022. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za područje Grada Duge Rese za 2021. godinu koje možete preuzeti ovdje.

Adresar vatrogasnih društava možete preuzeti ovdje.