ZAPOŠLJAVANJE

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu objavljuje Izvješće o provedenom postupku koje...