Sponzorstva i donacije

2022.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2022. godine koji možete preuzeti ovdje.

2021.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2021. godine koji možete preuzeti ovdje.

2020.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2020. godine koji možete preuzeti ovdje.

2019.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

2018.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

2017.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2017. godine koje možete preuzeti ovdje.


2016.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2016. godine koje možete preuzeti ovdje.


2015.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2015. godine koji možete preuzeti ovdje.


2014.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2014. godine koje možete preuzeti ovdje.


2013.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2013. godine koje možete preuzeti ovdje.