Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta 2014.-2017.

ožu 13, 2014

Na upit jednog poslovnog subjekta dostavljamo pojašnjenje koje možete preuzeti ovdje.

Dana 13. ožujka 2014. godine Grad Duga Resa objavio je u Večernjem listu Javni natječaj za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese 2014.-2017. godine.

Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite ovdje a troškovnik ovdje.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26.03.2014. godine do 12,00 sati.

Moglo bi vas zanimati

OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

     REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA   GRAD DUGA RESA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO   GRADA DUGE RESE KLASA: 013-01/21-01/01 URBROJ: 2133/03-03/01-21- Duga Resa,   14. 5. 2021.  Godine O  B  A  V  I  J  E  S  T  Obavještavamo Vas da Gradsko izborno...

EDUKACIJOM ZA „NAJMANJE“ DO ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

EDUKACIJOM ZA „NAJMANJE“ DO ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

Predstavnici gradske tvrtke Čistoća Duga Resa i gradske uprave održali su 11.5.2021. u objektu Dječjeg vrtića „Resica“ edukativno informativnu radionicu u sklopu projekta gradske tvrtke „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Čistoće Duga...