JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA U K.O. DUGA RESA 2

velj 2, 2021

Grad Duga Resa objavljuje javni poziv za iskaz interesa za kupnju građevinskih zemljišta u k.o. Duga Resa 2, koji možete preuzeti ovdje.

Javni poziv raspisuje se u skladu s Programom demografske obnove Grada Duge Rese, a s ciljem poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.

Program demografske obnove možete  preuzeti ovdje.

Građevinska zemljišta nalaze se u Ulici dr. Ivana Banjavčića, a namijenjena su izgradnji obiteljskih kuća. Zemljišta će se prodavat po povlaštenoj cijeni, tj po cijeni utvrđenoj od ovlaštenog procjenitelja umanjenoj za 50%.

Kopiju katastarskog plana s brojem, položajem, oblikom i granicama katastarskih čestica na kojima se nalaze predmetna građevinska zemljišta možete preuzeti ovdje.

 

Sve informacije mogu se dobiti i na telefon  819-012, 819-027 ili 819-026 ili na email: kristina.luketic@dugaresa.hr  ili martina.fuduric@dugaresa.hr

Moglo bi vas zanimati

SAMOPOPIŠITE SE U PRVOM DIGITALNOM POPISU STANOVNIŠTVA

SAMOPOPIŠITE SE U PRVOM DIGITALNOM POPISU STANOVNIŠTVA

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja. Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kada popisivači izlaze na teren...

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.  Program raspolaganja te obrasce za iskazivanje interesa za zakup /kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na...