OSNIVANJE DRUŠTVA “NAŠA DJECA JOZEFINA”

pro 2, 2019

Osnovana je nova gradska udruga Društvo “Naša djeca Jozefina” kojoj je cilj promicanje prava i položaja djeteta u lokalnoj zajednici. Društvo će kao novi član Koordinacijskog odbora Akcije Grad Duga Resa – prijatelj djece bit glavni nositelj aktivnosti za promicanje dječjih prava i potreba. Osnivači Društva vesele se radu i zajedničkim međusobnim aktivnostima Društva i drugih institucija koje brinu o dječjim pravima i potrebama te pozivaju sve zainteresirane da se aktivno uključe u rad Društva kako bi doprinijeli i pripomogli ostvarivanju ciljeva Društva što je prvenstveno poticanje i organizacija akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu na temelju interesa i želja djece praćenje i promicanje ostvarivanja prava djeteta, te pružanje podrške roditeljima u razvoju i odgoju djece a sve u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta, kao i vođenje psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci.  

Moglo bi vas zanimati

OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

     REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA   GRAD DUGA RESA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO   GRADA DUGE RESE KLASA: 013-01/21-01/01 URBROJ: 2133/03-03/01-21- Duga Resa,   14. 5. 2021.  Godine O  B  A  V  I  J  E  S  T  Obavještavamo Vas da Gradsko izborno...

EDUKACIJOM ZA „NAJMANJE“ DO ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

EDUKACIJOM ZA „NAJMANJE“ DO ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

Predstavnici gradske tvrtke Čistoća Duga Resa i gradske uprave održali su 11.5.2021. u objektu Dječjeg vrtića „Resica“ edukativno informativnu radionicu u sklopu projekta gradske tvrtke „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Čistoće Duga...