OBAVIJEST O DEŽURSTVU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

svi 14, 2021

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  GRAD DUGA RESA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
  GRADA DUGE RESE
KLASA: 013-01/21-01/01
URBROJ: 2133/03-03/01-21-
Duga Resa,   14. 5. 2021.  Godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

 Obavještavamo Vas da Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese  dežura 15. svibnja 2021. godine  /subota/ u vremenu od 9,30 sati do 13,00 sati u kabinetu gradonačelnika Grada Duge Rese.

 Za sve dodatne informacije možete kontaktirati na  mobitel 098/981-5740.

 

   Predsjednica GIP-a Duga Resa:

                                                                                                                                 Kristina Luketić, dipl. iur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moglo bi vas zanimati

SAMOPOPIŠITE SE U PRVOM DIGITALNOM POPISU STANOVNIŠTVA

SAMOPOPIŠITE SE U PRVOM DIGITALNOM POPISU STANOVNIŠTVA

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja. Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kada popisivači izlaze na teren...

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.  Program raspolaganja te obrasce za iskazivanje interesa za zakup /kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na...