GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA – MO BELAVIĆI, E-MV-05/2021

Grad Duga Resa dana 18.02.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti izgradnje nogostupa – MO Belavići, E-MV-05/2021.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0007065 koji možete preuzeti ovdje.