KANDIDACIJSKE LISTE IZBORA ZA DJEČJE GRADSKO VIJEĆA GRADA DUGE RESE

pro 5, 2018

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese i temeljem zaprimljenih kandidatura pročelnik Gradske službe dana 04.12.2018. objavljuje:

  • Listu kandidata Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” za izbor Dječjeg gradskog vijeća koju možete preuzeti ovdje.
  • Listu kandidata Osnovne škole “Vladimir Nazor” za izbor Dječjeg gradskog vijeća koju možete preuzeti ovdje.

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. studenog 2018. godine donosi Odluku o raspisivanju izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese za mandatno razdoblje 2018.-2020. godine.

Dječje Gradsko vijeće Grada Duge Rese je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Duge Rese koji im omogućava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u gradu, upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Dječje gradsko vijeće čine po jedan predstavnik 4., 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Vladimir Nazor odnosno Dječje gradsko vijeće broji ukupno osam vijećnika.

Za dan provedbe izbora određuje se 06. prosinca 2018. godine.

Detaljne informacije kao npr. Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese i Statut Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Tekst Odluke o raspisivanju izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Moglo bi vas zanimati

SAMOPOPIŠITE SE U PRVOM DIGITALNOM POPISU STANOVNIŠTVA

SAMOPOPIŠITE SE U PRVOM DIGITALNOM POPISU STANOVNIŠTVA

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja. Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kada popisivači izlaze na teren...

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.  Program raspolaganja te obrasce za iskazivanje interesa za zakup /kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na...