NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA I DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA, E-MV-01/2021

lip 14, 2021

Grad Duga Resa dana 10.06.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Nabava lož ulja za potrebe zgrade Gradske uprave, športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0022218 koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Moglo bi vas zanimati

POTPISAN UGOVOR ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE DUGE RESE

POTPISAN UGOVOR ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE DUGE RESE

Danas je u kabinetu gradonačelnika potpisan Ugovor o modernizaciji sustava javne rasvjete Grada Duge Rese „težak“ gotovo 5 milijuna kn i to s izvoditeljem radova tvrtkom Omega Software d.o.o. iz Zagreba, hrvatskim proizvođačem LED rasvjete. Modernizacijom sustava...