ODRŽANA NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH

lis 19, 2021

Predstavnici Grada Duge Rese i Savjeta mladih prisustvovali su nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koja je za cilj imala uspostavljanje komunikacije između mladih i gradske uprave odnosno koja je uloga komunikacije u procesima uključivanja mladih u lokalne politike za mlade. Predstavljen je projekt Europe Goes Local i Europska povelja o radu s mladima.

Sudjelovanje na konferenciji bilo je od višestruke koristi budući su dobivene informacije o najnovijim potrebama i trendovima koji su neophodni za rad s mladima a posebno potreba što aktivnijeg uključivanja mladih u participativno odlučivanje pri tijelima jedinice lokalne samouprave. Obzirom na predstavljene aktivnosti Grad Duga Resa poprilično može biti zadovoljan s projektima i aktivnostima koje osigurava za mlade budući je jedan od 20% jedinica lokalne samouprave u RH koji ima formiran Savjet mladih, jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja je osigurala prostor za mlade i donijela strateški dokument Program za mlade.

Namjera je Grada Duge Rese a po prijedlogu predstavnika Udruge za mlade Agora dodatno izmijeniti uvjete u Pravilniku o stipendiranju te u dogovoru s Udrugom gradova i Institutom za društvena istraživanja raspisivati zasebne natječaje za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga za mlade Grada Duge Rese te po stjecanju statusa Grada prijatelja djece kandidirati se za stjecanje statusa Grada za mlade. Cilj dobivanja navedenih statusa je postizanje i održavanje kvalitativnog lokalnog okruženja za djecu i mlade Grada Duge Rese te uže okolice.

Za provedbu navedenih aktivnosti bit će neophodno unutar gradske uprave staviti naglasak na rad osoba zaduženih za rad s djecom i mladima kao što će biti i potrebno privući mlade gradskih udruga za mlade da se aktiviraju na povećan rad za društvenu zajednicu i na korist njezinih mladih a koji rad lokalne politike će trebati primjereno vrednovati kao poseban doprinos lokalnoj zajednici.

 

Moglo bi vas zanimati

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.  Program raspolaganja te obrasce za iskazivanje interesa za zakup /kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na...

RADIONICA O SEOSKOM TURIZMU – HOTEL KORANA – SRAKOVČIĆ

RADIONICA O SEOSKOM TURIZMU – HOTEL KORANA – SRAKOVČIĆ

Udruga ruralnog turizma Hrvatske (u suradnji s Turističkom zajednicom Karlovačke županije i našim LAG-om.- Vallis Colapis ) organizira zanimljivu obuku za sve poljoprivredne proizvođače koji vec pružaju ugostiteljske i turisticke usluge, ali i za sve one koji se tek...

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH /30.11.2021./

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH /30.11.2021./

Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske možete preuzeti ovdje. Odluku o izmjenama Odluke o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke...