POZIV PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA ZA SUBVENCIJU KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE: ZA 2021. GODINU

lis 15, 2021

Obavještavamo poduzetnike s područja Grada Duge Rese  o mogućnosti  podnošenja zahtjeva za subvenciju kamata za poduzetničke kredite za 2021. godinu za kredite za koje već koristite subvenciju kamata  u Gradu Duga Resa. Dovoljno je dostaviti potvrde o plaćenim kamatama

(sa podacima o banci, datum i iznos plaćenih kamata te visina kamatne stope za svaku uplatu) te popunjenu i potpisanu Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.

 Izjave ste obavezni dostaviti i ako do sada niste koristili potpore male vrijednosti.

Za nove kredite potrebno je uz zahtjev  dostaviti i ostalu dokumentaciju (rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar ili drugi odgovarajući registar, Ugovor o kreditu, plan otplate kredita te potvrdu o plaćenim kamatama, Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti).

Obrasci zahtjeva i potrebna dokumentacija dostupna je na web stranici Grada Duga Resa. www.dugaresa.hr u izborniku Gospodarstvo -Poduzetništvo – Potpore.

Rok za dostavu dokumentacije je 15. studeni 2021. godine.

Za sva pitanja ili nejasnoće možete nam se obratiti  u Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove,

Grada Duge Rese, Trg svetog Jurja 1, II. kat , soba 46 ili na telefon 047 819 017, mobitel 095 308 78 20.

 

Moglo bi vas zanimati

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.  Program raspolaganja te obrasce za iskazivanje interesa za zakup /kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na...

RADIONICA O SEOSKOM TURIZMU – HOTEL KORANA – SRAKOVČIĆ

RADIONICA O SEOSKOM TURIZMU – HOTEL KORANA – SRAKOVČIĆ

Udruga ruralnog turizma Hrvatske (u suradnji s Turističkom zajednicom Karlovačke županije i našim LAG-om.- Vallis Colapis ) organizira zanimljivu obuku za sve poljoprivredne proizvođače koji vec pružaju ugostiteljske i turisticke usluge, ali i za sve one koji se tek...

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH /30.11.2021./

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH /30.11.2021./

Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske možete preuzeti ovdje. Odluku o izmjenama Odluke o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke...