LOKALNI IZBORI – 16.05.2021. – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE

Imenik zaposlenika

odjel ime i prezime naziv radnog mjesta telefon e-mail fax Gradska služba Helena Milković Klokočki pročelnik 819-013 helena.milkovic@dugaresa.hr 841-465 Sanda Samovojska administrativni tajnik 819-010 grad-dugaresa@dugaresa.hr Mirjana Duganić administrativni referent...
LOKALNI IZBORI – 16.05.2021. – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGE RESE

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 14. 4. 2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave kao i Odluku o raspisivanju Izbora za  općinske načelnike,...