Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje. 

Program raspolaganja te obrasce za iskazivanje interesa za zakup /kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Duge Rese i popis katastarskih čestica prema oblicima raspolaganja  (prikaz možete preuzeti ovdje) u word formatu možete preuzeti na linkovima kako slijedi: