Strategija upravljanja imovinom

Temeljem članka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18) gradsko vijeće Grada Duge Rese dana 26.02.2021.g. donijelo je Strategiju upravljanja imovinom Grada Duge Rese za razdoblje od 2021. – 2027.g. kao jedan od strateških i prioritetnih dokumenata za Grad Duga Resu kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom Grada.

Navedena Strategija izrađena je sukladno stvarnom stanju i potrebama Grada, odnosno prema njegovim specifičnostima, a sve radi održivog, ekonomičnog i transparentnog upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom uvažavajući pri tom gospodarske i razvojne interese Grada Duge Rese.

Predmetnu Strategiju upravljanja imovinom Grada Duge Rese za razdoblje od 2021. – 2027.g. možete preuzeti ovdje.