UPU Poslovna zona Donje Mrzlo Polje

UPU Poslovna zona Donje Mrzlo Polje

Gradsko vijeće na 4.sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Donje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

1. Tekstualni dio UP Donje Mrzlo Polje,

  Download dokumenta

 2.  Grafički dio UP Donje Mrzlo Polje

Detaljna namjena površina

Prometna mreža

Tk i vodnogospodarstvo

Energetski sustav

Uvjeti korištenja

Uvjeti gradnje